Η BMS, εταιρεία που ειδικεύεται στη ανάλυση, ανάπτυξη, εγκατάσταση και υποστήριξη ERP συστημάτων στα πλαίσια των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών της, αναζητά συνεργάτες για να στελεχώσουν το ανθρώπινο δυναμικό της.

Προσφέρονται :
- Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
- Ευχάριστο, σύγχρονο, φιλικό και παράλληλα δυναμικό αλλά και σταθερό περιβάλλον εργασίας.
- Συνεχής εκπαίδευση.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις – αν υπάρχουν.

Όλα τα Βιογραφικά θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας.

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΕ ΚΑΘΕΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Προγραμματιστές

(Ref. Code PR1209)

Προσόντα :

 • Σπουδές στην πληροφορική με πολύ καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού νέας τεχνολογίας.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Αναλυτική και δομημένη σκέψη.
 • Οργανωτικός, υπεύθυνος, ευέλικτος.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
[ΚΛΕΙΣΙΜΟ]
Πωλητές Λογισμικού

(Ref. Code SL1209)

Προσόντα

 • Εμπειρία στις πωλήσεις λογιστικών και εμποροβιομηχανικών εφαρμογών λογισμικού.
 • Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο με ανεπτυγμένες ικανότητες στις διαπραγματεύσεις, καθώς και στη παρουσίαση των εφαρμογών.
 • Οργανωτικό πνεύμα, με δυναμισμό και ικανότητα επίτευξης υψηλών στόχων.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και δημιουργική φαντασία.
 • Ευχέρεια στη χρήση του MS Office (Word, Excel, Outlook).  
 • Σπουδές Πληροφορικής / Marketing / Διοίκησης Επιχειρήσεων και γνώσεις σε θέματα Κ.Φ.Α.Σ. και τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών Βιβλίων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
[ΚΛΕΙΣΙΜΟ]
ERP Supporter

(Ref. Code SP1209)

Προσόντα

 • Εμπειρία στην υποστήριξη εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
 • Ευχέρεια επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 • Σπουδές Πληροφορικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης και γνώσεις σε θέματα Κ.Φ.Α.Σ. και τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα.
[ΚΛΕΙΣΙΜΟ]
Τεχνικοί Η/Υ

(Ref. Code TC1209)

Προσόντα

 • Γνώσεις Hardware, Software και Δικτύων.
 • Γνώσεις Windows  2003/2008/2012 Server, Windows 7/8, SQL Server.
 • Αυξημένη διάθεση για εργασία.
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
[ΚΛΕΙΣΙΜΟ]