ΚΛΕΙΣΙΜΟ

client login

Ξέχασα το password μου
/νέα

23-02-2011

Release Έκδοση Παραθυρικής Μισθοδοσίας

Κυκλοφόρησε η release έκδοση της παραθυρικής εφαρμογής και ήδη έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί σε διάφορες επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία.

Η εφαρμογή της μισθοδοσίας Qbis ενσωματώνει την εμπειρία και την απλοϊκότητα της text-based μισθοδοσίας, όπου σε συνδυασμό με το περιβάλλον ανάπτυξής της παρέχει στον χειριστή ευχρηστία καθώς και ένας πλήθος δυνατοτήτων. Ακολουθείται η φιλοσοφία που υπάρχει και στις άλλες μας παραθυρικές μας εφαρμογές Εμπορική Διαχείριση, Γενική Λογιστική, Έσοδα - Έξοδα, Αναλυτική Λογιστική

Πλεονεκτήματα - Χαρακτηριστικά Μισθοδοσίας:

Καταχώρηση και αποθήκευση (για μελλοντική χρήση) όλων των απαραίτητων στοιχείων του εργαζομένου, για την εκτύπωση των εντύπων :

- Αναγγελίας Πρόσληψης ΟΑΕΔ

- Σύμβασης Κανονικής Απασχόλησης

- Σύμβασης Μερικής Απασχόλησης

- Οικειοθελούς Αποχώρηση

- Καταγγελίας Σύμβασης

- Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Έργου

Αυτόματος υπολογισμός ημερών & ωρών εργασίας, για μισθωτούς ή ημερομίσθιους με πλήρη ή μερική απσχόληση.

Στην εκτύπωση των διαφόρων καταστάσεων (συγκεντρωτικές καταστάσεις, καταστάσεις ασφαλιστικών ταμείων, κλπ.) υπάρχει πλέον και προβολή με δυνατότητα επιλογής / εξαίρεσης εργαζομένων.

Δημιουργία αρχείου μισθοδοσίας για πληρωμή των εργαζομένων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κάθε τράπεζας (Eurobank, Alpha, Aspis, Πειραιώς, ATE, ΕΤΕ και ΚΥΠΡΟΥ).

Αυτόματη δημιουργία αρχείων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ταμείων, όπως:

- Αναλυτική Περιοδική Δήλωση IKA,

- Αυτόματη δημιουργία αρχείου ΤΣΜΕΔΕ,

- Αυτόματη δημιουργία αρχείου ΤΕΑΠΟΖΟ,

- Αυτόματη δημιουργία Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ,

- Αυτόματη δημιουργία αρχείου για ΚΕ.Π.Υ.Ο.,

- Αυτόματη ενημέρωση Γενικής Λογιστικής

Όλες οι εκτυπώσεις γίνονται πλέον σε laser και Inject εκτυπωτή.

Άμεση άντληση όλων των σχετιζόμενων πληροφοριών ανά εργαζόμενο (βασικά στοιχεία εργαζομένου, συγκεντρωτική κατάσταση, κατάσταση ασφαλιστικών ταμειών, αποδείξεις πληρωμής) σε κάθε πρόγραμμα, χωρίς να απαιτείται η μετάβαση, ή παράλληλη κλήση άλλου προγράμματος.

Οποιαδήποτε διόρθωση (στη συγκεντρωτική κατάσταση, στα ασφαλιστικά ταμεία, ΑΠΔ, κλπ.) γίνεται από την προβολή/εμφάνιση.

Δυνατότητα εξαγωγής όλων των καταστάσεων, σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου (excel, word, pdf και ιστοσελίδα).

Δυνατότητα Ηλεκτρονικής Αποστολής (e-mail) οποιασδήποτε κατάστασης, κατ' ευθείαν από το πρόγραμμα, χωρίς να είναι απαραίτητη η γνώση του Outlook.

Όλα τα υποσυστήματα της εφαρμογής είναι on-line και real-time, δηλαδή με κάθε κίνηση που πραγματοποιείται, ενημερώνονται αυτόματα και άμεσα όλα τα αρχεία που σχετίζονται με την κίνηση αυτή.