ΚΛΕΙΣΙΜΟ

client login

Ξέχασα το password μου
/νέα

18-10-2013

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

 Παρατήρηση επί του παρακρατούμενου φόρου ΦΜΥ

Βάσει της παραγράφου 2, του αρθ.59 του Ν.2238/94 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5β του άρθρου 64 του ν. 4170/2013 , ο παρακρατούμενος φόρος από μισθωτές υπηρεσίες θα υποβάλλεται και θα αποδίδεται σε μηνιαία βάση για τις αποδοχές που καταβάλλονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Παρατήρηση επί των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ

Όσον αφορά την απόδοση των εισφορών ΙΚΑ, επειδή δεν έχει υπογραφεί ακόμα Κοινή Υπουργική απόφαση μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, αναστέλλεται η κοινή απόδοση ΦΜΥ και εισφορών ΙΚΑ μέχρι την υπογραφή της προαναφερθείσας απόφασης. Επομένως, η απόδοση των εισφορών ΙΚΑ θα συνεχίσει να πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα.