ΚΛΕΙΣΙΜΟ

client login

Ξέχασα το password μου
/νέα

02-04-2018

ΜΥΦ 2017 - Υποβολή συγκεντρωτικών για το 2017

 

Στους παρακάτω πίνακες θα δείτε εν συντομία όσα προβλέπονται για την υποβολή, τους υπόχρεους, τα αρχεία, τις διορθώσεις των αποκλίσεων, κ.λπ. των καταστάσεων αυτών. 

Συναλλαγές πελατών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων)

Υπόχρεοι

Αρχεία που υποβάλλονται 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία)

4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017

28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)

 έως 31.3.2018 (Σάββατο)
(2.4.2018 λόγω αργίας)

(αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)


παράταση προθεσμίας υποβολής βάσει του δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε.

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)

Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους

Ένα αρχείο για όλο το 2017

30.4.2018 (Δευτέρα)

 έως 31.3.2018 (Σάββατο)
(2.4.2018 λόγω αργίας)

(αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)


παράταση προθεσμίας υποβολής βάσει του δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε.

 

 

 

 

Συναλλαγές προμηθευτών (συγκεντρωτικές καταστάσεις εξόδων)

Υπόχρεοι

Αρχεία που υποβάλλονται 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

Υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (με διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία)

4 αρχεία, ένα για κάθε τρίμηνο του 2017

28 Φεβρουαρίου 2018 (Τετάρτη)

έως 31.3.2018 (Σάββατο)
(2.4.2018 λόγω αργίας)

(αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)


παράταση προθεσμίας υποβολής βάσει του δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε.

Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων)

Ένα αρχείο για όλο το 2017

Αγρότες ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (φυσικά πρόσωπα)

Μη υπόχρεοι υποβολής περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Από τους εκδότες και τους λήπτες φορολογικών στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που η έκδοσή τους προβλέπεται μετά την παρέλευση του πρώτου μήνα του επόμενου ημερολογιακού έτους, με βάση σχετικές διατάξεις

Ένα αρχείο για όλο το 2017

30.4.2018 (Δευτέρα)

έως 31.3.2018 (Σάββατο)
(2.4.2018 λόγω αργίας)

(αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)


παράταση προθεσμίας υποβολής βάσει του δελτίου τύπου της Α.Α.Δ.Ε.

 

Διόρθωση αποκλίσεων (Καταστάσεις προμηθευτών)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

30.4.2018

15.5.2018
(Τρίτη)

(αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)