Τεχνική Υποστήριξη

Ως επαγγελματίες που συναλλασσόμαστε καθημερινά με επαγγελματίες, ξέρουμε ότι είναι τομέας τεράστιας σημασίας. Η τεχνική υποστήριξη σε υπηρεσίες όπως ERP και CRM, που αφορούν την ίδια την λειτουργικότητα μιας επιχείρησης, δεν είναι απλά η πρώτη μας προτεραιότητα: Είναι αδιαπραγμάτευτη δέσμευσή μας. Όντας επιχείρηση που δραστηριοποιούμαστε στην συμβουλευτική επιχειρήσεων, δεν θα μπορούσαμε να μην το τονίσουμε, αφού είναι ένας από τους σημαντικότερους κανόνες του Business Management. Η επιλογή συνεργατών – πόσο μάλλον μακροχρόνιων συνεργατών – πρέπει πρώτα να περνά από αυτή την ερώτηση: Πόσο καλά θα μας υποστηρίξετε;

Η ίδια ερώτηση καθιστά ακόμη και το αρχικό κόστος μιας επένδυσης αμελητέο σε σχέση με την πιθανή ζημιά από έναν συνεργάτη που δεν θα μπορεί να σας υποστηρίξει.

Στις αναλύσεις κόστους που κάνουμε για πελάτες μας διαπιστώνουμε διαρκώς τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί για να καλύψουν μια αρχική αγορά υποπολλαπλάσιου κόστους.

Το προσωπικό μας αλλά και οι συνεργάτες μας είναι άρτια εκπαιδευμένοι και θα βρίσκονται δίπλα σας 365 ημέρες τον χρόνο. Με την BMS δίπλα σας αυτός είναι ένας τομέας που δεν θα σας απασχολήσει ποτέ ξανά.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λεωφ. Βουλιαγμένης 604Γ
Ελληνικό Αττικής, Τ.Κ 167 77

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

217000 8064
[email protected]

Copyright 2020 – Designed by DARC